Živý plot z vtáčieho zobu môže byť veľmi rôznorodá. Keď striháte nahusto, získate krásne drobné listy. V prípade, že si necháte dlhšie konáre listy budú väčšie, dlhšie.


Ako vášnivý lukostrelec ročne navštívim mnohé prekrásne miesta v Českej i Slovenskej republiky i v Maďarsku. Tento prekrásny plot z Vtáčieho zobu som nafotil na strelnici v Slovenskej republike v Trnovci nad Váhom.


Krásna ukážka toho, aký hustý a pekný živý plot môžete vypestovať z vtáčieho zobu.

Klient
WonderHedge
Vtáči zob - živý plot na strelnici
Vtáči zob - živý plot na strelnici
Vtáči zob - živý plot na strelnici
Vtáči zob - živý plot na strelnici
Vtáči zob - živý plot na strelnici
Vtáči zob - živý plot na strelnici
Vtáči zob - živý plot na strelnici
Vtáči zob - živý plot na strelnici
Vtáči zob - živý plot na strelnici
Vtáči zob - živý plot na strelnici
Vtáči zob - živý plot na strelnici
Vtáči zob - živý plot na strelnici
Vtáči zob - živý plot na strelnici
Vtáči zob - živý plot na strelnici
Vtáči zob - živý plot na strelnici
Vtáči zob - živý plot na strelnici